Aspieforum flyttar!
Ny web-adress kommer snart
Ny tråd Svara på tråd  [ 141 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Nästa
Tråden för dumma frågor 
Författare Meddelande
Moderator
Inlägg Re: Tråden för dumma frågor
nallen skrev:
Hur djupt är havet?

Som från ytan till bottnen.

nallen skrev:
What's the difference between a pregnant woman and a broken light bulb?

"panwman" and "bklih bulb".


2 maj 2017, 23:02
Medlem
Inlägg Re: Tråden för dumma frågor
:10:
Ett stenkast.

You can't unscrew a pregnant woman.

EDIT: vid närmare eftertanke är det kanske snarare dumma svar.
:01:


3 maj 2017, 16:49
Medlem
Inlägg Re: Tråden för dumma frågor
Schueberird skrev:
Nu är vi klara.


Med vad vet jag inte, men klara är vi definitivt.


3 maj 2017, 17:07
Medlem
Inlägg Re: Tråden för dumma frågor
Schueberird skrev:
Hur lång är en salsiccia?


Om vi utgår från Konsums ekologiska salsiccia kan vi kanske uppskatta längden:
Först tänkte jag att man kunde mäta logotypen på bilden och sedan jämföra med hur stor den är på en annan produkt som jag råkar ha hemma, vilket ger en längd på mellan 68 och 96 centimeter (den produkt jag har hemma hade två logotyper av olika storlek), men det finns förstås inga garantier för att logotypen är lika stor på alla produkter, så det är inte tillförlitligt. Tyvärr hittade jag inga styrdokument som behandlar reglerna för logotypens storlek.

Nästa idé var att utgå från både bilden och de data som anges:
Om vi antar att en salsiccia är formad som en perfekt cylinder, vilket inte är alldeles orimligt, kan vi räkna ut volymen enligt formeln V = pi*r*r*L (det vill säga den cirkulära tvärsnittsarean gånger längden), där r är korvens radie (= halva diametern) och L är korvens längd. Genom att mäta bildkorvens längd och diameter (= bildkorvens tjocklek) kan vi räkna ut förhållandet k mellan radien och längden, vilket ger:
r = k*L =>
V = pi*k*k*L*L*L =>
L = kubikroten ur V/pi*k*k
pi och k är kända, men volymen V är fortfarande okänd.
Låt m vara massan för ett stycke korv (vilken är angiven på förpackningen).
Om vi antar att fläskköttet i korven består av enbart protein och fett (inga kolhydrater) och att dessa två kommer enbart från själva köttet, så kan vi genom att läsa näringsvärdeslistan sluta oss till att en salsiccia innehåller 44 viktprocent kött (24 gram fett + 20 gram protein). Resten av korven består i huvudsak av vin och salt (2,7 viktprocent). Om vi bortser från kryddor och E-ämnen -- vilka antagligen utgör en ganska liten procentandel av hela korven -- får vi att korven innehåller 53,3 viktprocent vin (100 - 44 - 2,7). Vin kan antas ha samma densitet som vatten, det vill säga 1 kg/kubikmeter. Volymen salt är relativt försvinnande liten så den bortser vi från. Allt det tillsammans ger:
V = 0,44*m/dk + 0,533*m/dv, där dk = densiteten för det kött som återfinns i korven och dv är densiteten för vin (= 1) =>
V = 0,44*m/dk + 0,533*m
Massan m är känd, men dk är fortfarande okänd.

På förpackningen står det att det till 100 gram färdig korv använts 110 gram kött, av vilket man kan dra slutsatsen att 110 gram kött under beredningen av korven förtätats till 44 gram kött (via till exempel putsning och vätskebortfall), det vill säga densiteten har ökat. Låt dfk vara densiteten för obehandlat fläskkött, då får vi att dk = 2,5*dfk (110/44 = 2,5) =>
V = 0,44*m/(2,5*dfk) + 0,533*m =>
L = kubikroten ur (0,44*m/(2,5*dfk) + 0,533*m)/pi*k*k (under förutsättning att jag tänkt och räknat rätt förstås :? )

Vilken densitet har obehandlat fläskkött?


4 maj 2017, 15:39
Medlem
Inlägg Re: Tråden för dumma frågor
.


4 maj 2017, 16:00
Medlem
Inlägg Re: Tråden för dumma frågor
Låt oss kontrollera resultatet:
Om vi för ett ögonblick antar att densiteten för obehandlat fläskkött är oändligt hög kan vi beräkna en salsiccias minimilängd:
L = kubikroten ur (0,44*m/(2,5*dfk) + 0,533*m)/pi*k*k
L = kubikroten ur (0,44*m/(2,5*oändligheten) + 0,533*m)/pi*k*k
L = kubikroten ur (0 + 0,533*m)/pi*k*k
L = kubikroten ur 0,533*m/pi*k*k
m = 350 gram
pi = 3,1415926535...
k ~ 4/56 = 1/14 => 1/(k*k) = 14*14 = 196 (uppmätt i bilden)

L = kubikroten ur 0,533*350*196/pi ~ 22,66 [centimeter]

Jag inser nu att jag slarvat med att ange vilka måttenheter jag använt, men längden mäts i centimeter, eftersom vinets densitet angavs i gram per kubikcentimeter och massan i gram, så det torde vara rätt även om jag slarvat. En salsiccia skulle alltså vara minst 22 centimeter lång, vilket inte låter helt orimligt.

Om vi istället antar att densiteten för obehandlat fläskkött är lika stor som för vatten får vi att en salsiccia är ungefär 25 centimeter lång. Densiteten är rimligen inte mindre än för vatten (jag är ganska säker på att en korv sjunker till botten när man sänker ner den i vatten), så 25 centimeter är alltså en salsiccias maxlängd.

Schueberird skrev:
Hur lång är en salsiccia?


Mellan 22 och 25 centimeter.


4 maj 2017, 16:30
Medlem
Inlägg Re: Tråden för dumma frågor
...eller vänta förresten, det står "350 gram per styck", men betyder det 350 gram per förpackning eller per korv? En förpackning innehåller två korvar, så om det är det senare får vi ett annat resultat:
minlängd: ~18 centimeter
maxlängd: ~20 centimeter

Hmmm, 18 till 20 centimeter känns rimligare.


4 maj 2017, 16:44
Medlem
Inlägg Re: Tråden för dumma frågor
Konsum skrev:
Jfr-pris 249,00 kr/kg
87:15 /st


Aha, då kan vi dra slutsatsen att hela förpackningen (det vill säga två korvar) väger 350 gram.

Schueberird skrev:
Hur lång är egentligen en salsiccia?


Mellan 18 och 20 centimeter.


4 maj 2017, 16:58
Medlem
Inlägg Re: Tråden för dumma frågor
Det finns tydligen folk som har ägnat sig åt att mäta proteins densitet:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10930825

Citera:
On the basis of theoretical calculations, Andersson & Hovmöller have recently suggested that the long-established value of 1.35 g cm(-3) for the mean density of proteins should be revised to 1.22 g cm(-3)


Enligt Google Answers är densiteten för fett 0,9 gram/kubikcentimeter. Eftersom vi vet hur stor andel fett och protein korven innehåller -- och antagit att allt fett och protein kommer från fläskköttet (och antagit att ovan angivna densiteter är korrekta) -- kan vi då beräkna korvens längd till ungefär 20 centimeter.


4 maj 2017, 17:27
Medlem
Inlägg Re: Tråden för dumma frågor
Bild


4 maj 2017, 17:35
Ny tråd Svara på tråd  [ 141 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Nästa


Som gäst saknar du privilegier.